Tarieven van Tandartspraktijk Stevensweert

Wij hanteren over het algemeen de tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit. Hieronder vind u de algemene tarievenlijst van de Nederlandse zorgautoriteit van 2017. Van deze tarievenlijst kan in bepaalde gevallen worden afgeweken.

 

 verg_mondzorg

Bekijk tarieven

Afspraak afzeggen

C90, afspraak niet nakomen/ niet op tijd afzeggen. Indien een afspraak niet 24 uur vooraf wordt afgezegd of niet wordt nagekomen, kan de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten die u zullen worden berekend, gelijk zijn aan de kosten van de geplande behandeling, dit naar rato van de tijd die niet door ons kon worden benut voor de behandeling van andere patiënten. Voor het berekenen van deze kosten wordt code C 90 gebruikt. Deze prijslijst is geldig voor ALLE patiënten.